Wiadomości - Stowarzyszenie Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego

Idź do spisu treści

Menu główne

Wiadomości


Pożegnaliśmy Darka. Jednego z nas, wychowanków druha Władka, utrzymujących ze sobą kontakty mimo tych czterdziestu lat, jakie upłynęły od śmierci Druha. Każdy z nas w swoim życiu wybrał własną drogę, a jednak więź zaszczepiona  nam przez Niego sprawia do dziś, że spotykamy się regularnie od wielu lat w różnych miejscach i z różnych okazji. Darek swoją drogę wybrał w kapłaństwie. Wielokrotnie spotykaliśmy się w Jego parafiach przeważnie na opłatek z okazji Świąt Bożego Narodzenia lub jajko z okazji Świąt Wielkanocnych, najpierw w Warszawie na Woli, później w Rososzy. Były to spotkania przyjacielskie ze śpiewaniem kolęd, piosenek harcerskich i nie tylko. Zawsze okazja do wymiany myśli i wspomnień. Tego będzie bez Ciebie Darku bardzo nam brakować. Wczoraj spotkaliśmy się ostatni raz u Ciebie, żeby Cię pożegnać. Po raz pierwszy zobaczyliśmy Ciebie jako Proboszcza, duszpasterza swoich parafian. Te ogromne tłumy żegnających Cię ludzi, te wzruszające słowa o Tobie. Słowa świadczące o wielkiej pracy jakiej dokonałeś pełniąc swoją kapłańską posługę. Podziękowania od wiernych, od władz szkolnych i gminnych, również od władz kościelnych z biskupem na czele. Ale dla nas wychowanych w duchu muzyki i śpiewu ogromnym zaskoczeniem był niespotykany w innych kościołach fakt, że wszyscy obecni parafianie śpiewali jednym głosem  w jednej tonacji i bez najmniejszego  błędu intonacyjnego. To niewątpliwie Twoja Darku zasługa, bo wiemy że sprawom muzycznym poświęcałeś dużo energii. Szkoda że odszedłeś tak prędko. Odpoczywaj w pokoju.

============================================================================================


Chór ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego

OSTATNIE PRÓBY PRZED NIEZWYKŁYM KONCERTEM, ZORGANIZOWANYM PRZEZ ZAMEK
KRÓLEWSKI W WARSZAWIE. PIĘKNE, PORUSZAJĄCE DZIEŁO PERUWIAŃSKIEGO,
WSPÓŁCZESNEGO KOMPOZYTORA
ALEJANDRO NUNEZ ALLAUCA - MISSA ANDINA
UTWÓR DEDYKOWANY JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
JANOWI PAWŁOWI II.
WSPANIALI SOLIŚCI, WSPANIAŁA ORKIESTRA ...i my. PIERWSZE POLSKIE WYKONANIE!
Całość poprowadzi MAESTRO MAREK WRONISZEWSKI.

18 marca 2018 godz.15.00
BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA ŚW.JANA

Bilety do nabycia w kasach Zamku Królewskiego

Wczoraj odeszła od nas wspaniała koleżanka i przyjaciółka druhna Krysia Kijowska. Smutno będzie bez niej i bez spotkań jej udziałem, bez wspólnego śpiewania i wspominania tych niezapomnianych chwil spędzonych razem w CZA ZHP na obozach, koncertach i ogniskach. Czuwaj Krysiu

ARTOS zaprasza


=========================================

Kochani, z przykrością i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 28 sierpnia odeszła od nas nasza koleżanka druhna Krysia Karpiuk.
Jednocześnie zawiadamiamy o terminie pogrzebu Krysi.
We wtorek 5-go września na Starych Powązkach.
Msza o godz. 13.00 w kościele pw.św. Karola Boromeusza ul. Powązkowska 14
I pożegnaliśmy Krysię


Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
18 czerwca godz.18.00

Wykonawcy:

Martin Palmeri – kompozytor i dyrygent

Anna Karasińska – sopran

Klaudiusz Baran – bandoneon

Yaryna Rak – fortepian

Chór Artos im. Władysława Skoraczewskiego – przygotowanie Danuta Chmurska

Chopin Chamber University Orchestra

Program:
cz. I
Martin Palmeri - Missa a Buenos Aires

Misatango

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus dei

cz. II
Martin Palmeri – Tango Credo - prawykonanie polskie

Tango credo

Credo in unum deum
Et ex patre natum
Genitum non factum
Qui propter nos homines
Et incarnatus est
Crucifixus
Et resurrexit
Et iterum venturus est
Credo in spiritum sanctum dominum


https://www.zamek-krolewski.pl/koncerty/repertuar/pierwsze-wykonania18-6-17
===============================================================================================

Drodzy Przyjaciele,
Kochana Krysiu i kochany Wojtku !!!
Serdecznie dziękuję Wam wszystkim i każdemu z osobna za okazaną mi pomoc.
Jestem wdzięczna Krysi Ogarek, która wpadła na ten pomysł
i Tobie Wojtku za zorganizowanie tej akcji.
Znalazłam się nieoczekiwanie w bardzo trudnej sytuacji.
Jestem już po 12 chemiach (w Instytucie Onkologii), a do tego
muszę poddać się błyskawicznie operacji okulistycznej obu oczu na jaskrę.
Do tego jeszcze doszła (2 tygodnie temu) operacja błony nasiatkówkowej
mojego męża Wojtka (nierefundowana przez NFZ).
Kochani !
Dzięki Waszej pomocy te operacje będą możliwe i to w krótkim terminie.
To jest CUDOWNE, gdy można liczyć na Przyjaciół z naszego
Zespołu DRUHA SKORACZEWSKIEGO !
Przyjaźń czyni cuda !!!
Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim z całego serca.
wdzięczna Krysia (Gendek) Karpiuk.

==================================================================


Było pięknie

To już rok jak Adama nie ma wśród nas

15 sierpnia odszedł od nas Adaś Ocipiński. Z ogromnym żalem przyjmujemy tą smutną wiadomość. Nie byliśmy na to przygotowani, był w pełni sił, humoru, chęci do życia i podejmowania kolejnych wyzwań. To wielka strata dla nas wszystkich.

Adasia pożegnamy w środę 24 sierpnia o godz. 10.40 w kościele drewnianym Św.Wincentego przy Cmentarzu Bródnowskim.
Żegnaj przyjacielu i druhu


Pożegnaliśmy Bolka Szuberta...

Z przykrością i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi druha Bolesława Szuberta.
Pamiętamy go ze wspólnych koncertów i obozów harcerskich gdzie w latach 1957 - 1963 śpiewał w chórze
Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP pod dyrekcją Władysława Skoraczewskiego
.
Pożegnamy Bolka 6-go czerwca o godz. 13,20 w kościele  Św.Wincentego przy Cmentarzu Bródnowskim.

Pożegnaliśmy Adasia


Pożegnaliśmy Jurka AntepowiczaPogrzeb Jerzego Antepowicza 30 listopada. Msza o godz. 14.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach


 
 ZARZĄD  STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW
          
HARCMISTRZA WŁADYSŁAWA SKORACZEWSKIEGO
           02-716 WARSZAWA UL. CIESZYŃSKA 1A/86

                     U C H W A Ł A Nr 1/3/2015
                      z dnia 10 marca 2015 roku.


Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków hm. Władysława Skoraczewskiego niniejszym zwołuje

Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za rok 2014
na dzień 16 kwietnia (czwartek) na godz. 18.45.
Zebranie odbędzie się w Sali Kominkowej w budynku GK ZHP przy ul. Konopnickiej 6.

PORZĄDEK ZEBRANIA
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej  i sekretarza Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2014 r. (sprawozdanie merytoryczne
  i finansowe z działalności Stowarzyszenia,  Zarządu Stowarzyszenia  i Skarbnika).
  Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
   oraz sprawozdania  Zarządu Stowarzyszenia za  rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
   Stowarzyszenia za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia
     za rok 2014.
11. Propozycje i dyskusja nad przyszłością Stowarzyszenia
12. Sprawy wniesione.
13. Zamknięcie Zebrania.

Wojciech Grzymała-Siedlecki (prezes Zarządu)

_________________________________________________________________________________

W dniu 3 listopada o godz. 15.00 spotkanie przy grobie Władka.


==========================================================================

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 sierpnia odeszła od nas po ciężkiej chorobie dh harcmistrz Irena Bondel. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 8 września o godz. 14.30 na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa) w domu pogrzebowym - Pawilon B.
Zarząd Stowarzyszenia

Zapraszamy wszystkich naszych członków i sympatyków do konkursu na najlepsze zdjęcie z czasów działalności CZA ZHP.
Nadsyłajcie mailem na adres Stowarzyszenia (swhmws@vp.pl) Format graficzny dowolny lub pdf.
Najlepsze zdjęcie wybierzemy na kolejnym Walnym Zebraniu.


Pierwsze zdjęcie - Władek w oczach Jurka
Kto nie był niech żałuje!40 Jubileuszowy Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej  w Kielcach


http://www.skoraczewski.org/index.php/aktualnoci

W dniu 27-go czerwca Imieniny Władysława. Jak co roku byliśmy u Władka łącząc się z Nim myślami i wspomnieniami.


SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW
HARCMISTRZA WŁADYSŁAWA SKORACZEWSKIEGO

za 2013 rok
  DANE OGÓLNE
Nazwa Stowarzyszenia:
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW
HARCMISTRZA WŁADYSŁAWA SKORACZEWSKIEGO
siedziba w 2013 roku:    
02-716 Warszawa  ul. Cieszyńska  1a/86
adres do korespondencji:   
02-716 Warszawa  ul. Cieszyńska  1a/86
tel.  604451047
e-mail: swhmws@vp.pl
www.skoraczewski.org.pl
Data rejestracji: 20.10.1997
Nr księgi: RST 3246
KRS 0000275904
REGON: 013252088
NIP: 9512296882
Zmiany w Zarządzie w 2013 roku:

Skład Zarządu do17 marca 2013 r.:
Prezes - Wojciech Grzymała-Siedlecki
Wiceprezes - Adam Osiński
Członek Zarządu - Adam Ocipiński
Członek Zarządu - Irena Pretzel-Olczak
Członek Zarządu - Ryszard Banaszek

Skład Zarządu od 17 marca 2013 r.:
Prezes - Wojciech Grzymała-Siedlecki
Wiceprezes - Lucyna Skoraczewska
Członek Zarządu - Adam Ocipiński
Członek Zarządu, Skarbnik - Irena Pretzel-Olczak
Członek Zarządu - Ryszard Banaszek
 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie zatrudnia żadnych osób.
Nie posiada nieruchomości ani środków trwałych. Wszystkie funkcje sprawowane są społecznie.

Cele Stowarzyszenia


 Celem naszego Stowarzyszenia jest promowanie działalności, życia i dorobku harcmistrza Władysława Skoraczewskiego. Nasze działania prowadzimy przez kontynuację tradycji artystycznych zespołów, których założycielem i dyrektorem był druh harcmistrz Władysław Skoraczewski; upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć artystycznych, kulturalnych i pedagogicznych Władysława Skoraczewskiego i prowadzonych przez Niego zespołów; propagowanie zasad harcerskich i metod wychowawczych stosowanych przez druha harcmistrza Władysława Skoraczewskiego; działanie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania postaw patriotycznych, aktywności społecznej i artystycznej, budowania społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie polskiej kultury w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem muzyki chóralnej.
Wstęp

W poprzednim roku powstały  dwie niezależne organizacje - Towarzystwo Muzyczne ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego oraz Fundacja Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, w których działają chóry w większości złożone z członków naszego Stowarzyszenia.
 Ta niezależność pozwala każdej z nich realizować własne cele artystyczne, jakkolwiek różne pod względem repertuaru, to jak najbardziej zgodne z założeniami programowymi naszego Stowarzyszenia wymienionymi powyżej. Obie organizacje prowadzą zajęcia artystyczne i wychowawcze z dziećmi i młodzieżą organizując koncerty, obozy, warsztaty i tym podobne. Stowarzyszenie wspiera te działania i w miarę swoich możliwości wspomaga. Informujemy o koncertach organizowanych przez obie organizacje na naszej stronie internetowej www.skoraczewski.org.pl. Obecnie jednak  głównie zajmujemy się archiwizacją dokumentów, zdjęć, wyszukiwaniem materiałów prasowych i dokumentacji multimedialnej. Zbieramy stare recenzje, artykuły, zdjęcia, plakaty i programy koncertowe z okresu działalności CZA ZHP pod dyrekcją Władysława Skoraczewskiego z lat 1945 - 1983, przygotowując je do wydania w szerszej publikacji opowiadającej naszą historię. Organizujemy też spotkania integracyjne starając się skupiać wszystkie pokolenia wychowanków druha Władysława Skoraczewskiego.


Najważniejsze wydarzenia w 2013 roku

Walne Zebrania członków:

17 marca 2013 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia poświęcone zmianom w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmian w Statucie.

  Na nową trzyletnią kadencję wybrano członków Zarządu: Irenę Pretzel-Olczak, Lucynę Skoraczewską,  Ryszarda Banaszka oraz Adama Ocipińskiego.
  Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Krystyna Bykowska, Anna Sankowska oraz Jan Rogowski.
Przyjęto uchwałę o zmianach w par. 18, 20, 21, 22, 23, 26 Statutu Stowarzyszenia.
  Po złożeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym powyższych zmian we władzach Stowarzyszenia i w Statucie, tekst jednolity Statutu w nowym brzmieniu opublikowany został na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.skoraczewski.org.pl).25 kwietnia 2013  Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2012

  Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 udzielając Zarządowi absolutorium.
  Na wniosek Zarządu stosowną uchwałą nadano tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Markowi Skoraczewskiemu, "w uznaniu nieocenionych zasług przy tworzeniu, nadaniu rangi organizacji oraz wkładu pracy w rozwój Stowarzyszenia".
  Walne Zebranie podjęło też uchwałę dotyczącą składek członkowskich stanowiącą, że składki  na rzecz Stowarzyszenia oraz ich wysokość są dobrowolne i pozostają do indywidualnej decyzji członków.

Spotkania integracyjne:

Spotkania u księdza Darka w Rososzy
12 stycznia - spotkanie noworoczne
17 lutego - 60-te urodziny księdza Darka
13 kwietnia - spotkanie wielkanocne
Inne
2 stycznia - spotkanie przy grobie Władysława Skoraczewskiego w 33 rocznicę śmierci druha
10 stycznia - spotkanie kolędowo-opłatkowe w Sali Kominkowej GK ZHP
27 czerwca - spotkanie przy grobie w dniu imienin Władysława Skoraczewskiego
1 września - doroczne spotkanie w Łazienkach w kawiarni Trou Madame
3 listopada - spotkanie przy grobie Władysława Skoraczewskiego na Powązkach
10 listopada - kościół
 Najświętszego Zbawiciela w Warszawie - msza "w intencji Władysława Skoraczewskiego oraz wszystkich wychowanków i współpracowników, których nie ma już wśród nas", połączona z występem chórów Towarzystwa Muzycznego ARTOS pod dyr. Danuty Chmurskiej


Archiwizacja pamiątek


Stale uzupełniamy zbiory pamiątek po druhu Skoraczewskim i Centralnym Zespole Artystycznym ZHP z okresu 1945 -1983. W ciągu roku 2013 przybyło sporo nowych fotografii, materiałów prasowych i zapisów wspomnień byłych członków wszystkich zespołów prowadzonych przez druha. Współpracujemy w tej materii z Muzeum Harcerstwa w Warszawie, gdzie składamy większość dokumentów, zdjęć i innych pamiątek z tamtego okresu. Najciekawsze umieszczamy na naszej stronie internetowej. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego