Projekty - Stowarzyszenie Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekty

Władysław Skoraczewski – inicjator i dyrektor artystyczny Pierwszego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju
W roku 1962 w dniach 15-22 lipca odbył się w Kudowie Zdroju Pierwszy Festiwal Moniuszkowski. Pomysł zorganizowania Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie Zdroju przedstawił rok wcześniej dyrektorowi Uzdrowiska Wacławowi Kaniewskiemu Władysław Skoraczewski - znany artysta śpiewak - solista Teatru Wielkiego w Warszawie, założyciel i dyrektor Centralnego Zespołu Artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego, uzyskując pełną aprobatę i wsparcie władz Kudowy. Na program ośmiu koncertów tego inauguracyjnego Festiwalu Moniuszkowskiego złożyły się pieśni i arie w wykonaniu artystów Opery Warszawskiej, sceny baletowe z udziałem tancerzy Opery Warszawskiej oraz fragmenty chóralne i symfoniczne w wykonaniu harcerskiego chóru mieszanego, chóru dziecięcego i harcerskiej orkiestry symfonicznej pod batutą dyrygentów - Bogusława Madey'a  i  Władysława Skoraczewskiego - dyrektora artystycznego Festiwalu Moniuszkowskiego.  
Władysław Skoraczewski, będąc wielkim miłośnikiem i propagatorem muzyki Stanisława Moniuszki, starał się umieszczać w repertuarze CZA ZHP jak najwięcej jego utworów, które były wykonywane na niezliczonych koncertach w czasie akcji letnich w Polsce i zagranicą, a także na prestiżowych imprezach artystycznych w Filharmonii Narodowej, w Teatrze Wielkim, na festiwalach w Kudowie Zdroju czy w kieleckiej Kadzielni. Stałymi pozycjami w repertuarze Zespołu były: uwertury z "Halki", "Flisa", "Hrabiny", "Verbum Nobile", uwertura koncertowa "Bajka", mazury z "Halki" i "Strasznego Dworu", tańce góralskie z "Halki", tańce cygańskie z "Jawnuty", scena "Neptun na Wiśle" z "Hrabiny", serenada wiejska z "Verbum Nobile", chór dziewcząt ze "Strasznego Dworu", cały III akt "Halki", "Sonety Krymskie" na chór i orkiestrę a także wiele pieśni a'capella takich jak "Pieśń wieczorna", ”Pieśń poranna", "Kozak", "Dzieweczka nad rzeczką", "Polna różyczka", "Przylecieli sokołowie", "Postój piękna gołąbeczko", "Krakowiak", "Złota rybka", "Słowiczek". Zespół towarzyszył też, jako chór i orkiestra pod dyrekcją Władysława Skoraczewskiego, wielu znakomitym solistom wykonującym repertuar moniuszkowski.
 W roku 1966 Centralny Zespół Artystyczny ZHP wykonał na V Festiwalu Moniuszkowskim kantatę “Widma“ pod dyrekcją i w reżyserii Władysława Skoraczewskiego oraz wypełnił swym moniuszkowskim programem dwa finałowe koncerty Festiwalu 15 i 16 lipca. Potem wykonywał jeszcze "Widma" wielokrotnie w Filharmonii Narodowej, w Kielcach, Częstochowie i Olsztynie.
W sumie CZA ZHP brał udział w trzech festiwalach moniuszkowskich w 1962, 1966 i 1980 roku. Nawet po śmierci Władysława Skoraczewskiego w roku 1980, na podstawie Jego wcześniejszych ustaleń, Zespół wziął udział w czterech koncertach Festiwalu w Kudowie (11,12,13 i 19 lipca) wykonując m.in. “Mildę”, “Nijołę” i “Widma”. Warto też nadmienić, że pozycji tych nie podjął na festiwalach moniuszkowskich żaden inny wykonawca.
Za autorstwo i organizację pierwszego Festiwalu Moniuszkowskiego oraz propagowanie muzyki Stanisława Moniuszki, Władysław Skoraczewski otrzymał w grudniu 1962 roku honorowe obywatelstwo miasta Kudowy Zdroju.
             W roku bieżącym, w 50-tą rocznicę pierwszego Festiwalu Moniuszkowskiego, Rada Miasta Kudowy Zdroju z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego z Warszawy, podjęła uchwałę o nadaniu imienia Władysława Skoraczewskiego Ogrodowi Muzycznemu. Uroczystość nadania imienia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Władysławowi Skoraczewskiemu odbyła się 25 sierpnia, w ostatnim dniu 50-go Festiwalu Moniuszkowskiego na zakończenie Korowodu Moniuszkowskiego, z udziałem przedstawicieli Zarządu oraz członków Stowarzyszenia, które tablicę ufundowało.
(WGS) 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego